Verlenging startbaan luchthaven Deurne

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De Milieu Advies Raad wenst zich te verzetten tegen de geplande verlenging van de startbaan van de luchthaven te Deurne.

De Milieu Advies Raad wijst erop dat een verlenging van de startbaan een negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit in onze gemeente (verhoogde trafiek, lawaaihinder, uitlaatgassen van de vliegtuigen, veiligheidsprobleem, ...)

Een verlenging van de startbaan zal eveneens gepaard gaan met het opofferen van een belangrijk deel van het Mortselse landbouw- en natuurgebied. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 september 1998 volgende beslissing genomen:

"... Het gemeentebestuur heeft kennis genomen van uw advies. Het gemeentebestuur heeft zich zowel nu als in het verleden gekant tegen een eventuele verlenging van de startbaan van de luchthaven te Deurne. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 14/09/98