AmfibieŽnpoel Bessemstraat

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de vraag van de milieuambtenaar om een advies op te stellen over de aanleg van een amfibieŽnpoel bij de Bessemstraat te Mortsel teneinde aanspraak te kunnen maken op provinciale subsidies

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 30 september 1999 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst een positief advies te geven voor de aanleg van een amfibieŽnpoel bij de Bessemstraat te Mortsel.

Gedaan te Mortsel op 30 september 1999, ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 07/02/2000 volgend antwoord:

"... De uitvoering van de werken werd toegewezen aan een gespecialiseerde firma (uitvoering is gepland in januari 2000) ..."

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10