Retributie op het ophalen van recycleerbaar grof huisvuil bij particulieren - Dienstjaar 2000-2001

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de vraag van de milieuambtenaar om een advies op te stellen over het ontwerp "Retributie op het ophalen van recycleerbaar grof huisvuil bij particulieren - Dienstjaar 2000-2001"

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 oktober 1999 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst een positief advies te geven aan het ontwerp "Retributie op het ophalen van recycleerbaar grof huisvuil bij particulieren - Dienstjaar 2000-2001"

Gedaan te Mortsel op 14 oktober 1999, ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 07/02/2000 volgend antwoord:

"... In zitting van 26/10/99 werd dit reglement door de gemeenteraad goedgekeurd. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10