[Home]

Kalender

gelieve de activiteiten tijdig te
melden aan info@milieuraadmortsel.be

dag/uur

thema

19/05/2022 20:00

Milieuraad (vergaderzaal van de cluster ruimte, Neerhoevelaan 50 te Mortsel (fort 4))

Agenda:

 • Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
 • Briefwisseling
 • Advies Klimaat en hemelwaterplan
  • Mortsel De komende jaren zal zoals het weer ook het uitzicht van onze stad veranderen. Enerzijds moet onze stad zich voorbereiden op de impact van een stijgend risico op hittestress, droogte en wateroverlast. Anderzijds moeten we om deze risico’s te verminderen uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraal worden. Dit wil zeggen dat de broeikasgasemissies weer in evenwicht komen met de natuurlijke opname van deze broeikasgassen. De energietransitie die hiervoor nodig is, zal het uitzicht van de stad veranderen.
  • We brengen de uitstoot van broeikasgassen richting nul (mitigatie) en maken onze samenleving weerbaar tegen de gevolgen van de klimaatverstoring (adaptatie).
  • In 2020 heeft Mortsel het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie ondertekend. Zo wil ze een actieve rol opnemen in de uitdagingen die de klimaatverandering ons stelt. Door het convenant te ondertekenen, verbindt een lokaal bestuur zich om de lokale CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030, de lokale veerkracht ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering te verhogen, en de toegang tot veilige, duurzame en betaalbare, zekere en schone energie te verbeteren.
  • De stad staat er echter niet alleen voor. Ze heeft de handen in elkaar geslaan met de provincie Antwerpen en IGEAN om een energie- en klimaatplan op te stellen en werkte samen met Avansa om enthousiaste inwoners samen te brengen, die mee willen werken aan dit klimaatplan en aan een klimaatvriendelijke gemeente. Want het klimaat heeft een impact op iedereen en iedereen heeft een impact op de klimaatverandering.
  •  Zowel het “Energie- en klimaatactieplan” als het “Hemelwater- en droogteplan” zijn beschikbaar op de website van de stad Mortsel.
  •  Het klimaatactieplan en het hemelwaterplan komen in september op de gemeenteraad.
 • Mededelingen van het stadsbestuur en de milieuambtenaar
 • Rondvraag en mededelingen
 • Nabespreking n.a.v. het nieuwe jaar
   

(gelieve de activiteiten tijdig te melden aan info@milieuraadmortsel.be)

[terug]

laatste wijziging: 03/07/2022