Weg met grijze voortuintjes – Groenenhoek terug groen

bron: tekst infobrochure districtsbestuur Berchem voor voortuinactie

Meer sfeer in uw straat? Daar kan u zelf en handje bij helpen

Wij vinden dat voortuintjes een aangename sfeer scheppen in het straatbeeld. U bent het vast en zeker met ons eens. Vaak krijgen wij als stadsbestuur immers de vraag van u of uw medeburger om meer groen te brengen in de straten. Misschien heeft u ook zo'n verharde voortuin? Spijtig, want u laat een grote kans onbenut om in een groene straat te wonen. Als het aan ons ligt, behoren grijze voortuintjes definitief tot het verleden.
Daarom zullen wij u helpen om uw voortuin terug groen te maken. Hoe, leest u verder in deze brochure. Samen maken we Groenenhoek stap voor stap terug groen! Heeft u al een groene voortuin? Dan hebben wij een extraatje voor uw inspanning.

Een kleurrijke voortuin is meer dan alleen maar mooi

Stel dat iedereen zijn voortuintje betonneert, dan leeft u in de nabije toekomst in een kale en grijze buurt. Het oorspronkelijke beeld van uw straat verdwijnt volledig en het zal niet meer gezellig zijn om er te wonen. We leven immers samen in een grote stad en dit is veel gemakkelijker en aangenamer als er genoeg groen is in uw nabije omgeving.

Samen met de parken en laanbeplantingen geven voortuinen karakter aan uw buurt en vergemakkelijken de herkenbaarheid. Bovendien zullen we de seizoenen meer kunnen beleven, naarmate we meer natuur terugvinden in onze stad. Als we samen de handen in elkaar slaan, zal u binnenkort niet meer aan de rijweg wonen maar in een groene laan.

Het stadsbestuur zegt STOP

U merkt dat wij voortuinen heel belangrijk vinden voor een aangename sfeer in Groenenhoek. Daarom zullen wij als stadsbestuur het verharden van nog meer voortuintjes niet meer toestaan. Wij weigeren elke aanvraag en elke overtreding zal zeker vervolgd worden.
Maar wat met de verhardingen die de voorbije jaren toch zijn aangelegd? Daarvoor hebben wij uw hulp nodig.

Grijp uw kans NU

In september 2001 kunnen we samen van start gaan. U krijgt gedurende twee plantseizoenen tijd om uw voortuintje te herstellen met onze hulp. Als u een verharding moet opbreken, leveren wij voor u containers om uw afval in te doen. Degenen die hun tuintje willen versieren met planten, krijgen teelaarde en compost. Weet u niet goed hoe u uw tuin kan inrichten? Dan krijgt u bij ons gratis advies op de zitdagen die wij zullen inrichten. Ten slotte geven wij boompjes weg met bijhorend paaltje en een halve kubieke meter om te planten. U hebt keuze uit verschillende bomen. Het plantseizoen loopt van het najaar 2001 tot het voorjaar 2002 en wordt afgesloten met een speciale actie van de lentepoets van Opsinjoren.

Kan u om één of andere reden de werken niet zelf uitvoeren, dan kan u een beroep doen op BerchOP. Zij rekenen een sociaal tarief aan dat wordt afgestemd op uw inkomen.

Bent u verplicht?

Ja, het verharden van voortuinen is strijdig met de wetgeving. Het is een overtreding op het bouwreglement. Vandaar dat de tuintjes in de oorspronkelijke staat hersteld moeten worden.

Een tweede kans?

Heeft u de eerste kans niet benut om uw voortuintje in regel te stellen? Dan krijgt u de mogelijkheid om uw tuintje opnieuw groen te maken tijdens de plantseizoenen najaar 2002 en voorjaar 2003. Maar nu echter zonder de logistieke steun van het stadsbestuur Als u dan de kans weer niet grijpt, dan riskeert u een proces-verbaal.

Uw voortuintje is al een groene oase?

Bent u al in orde en heeft u reeds een prachtige voortuin, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Want ook het district Berchem heeft voor u iets in petto.

[verslag milieuraad 13/12/2001]

laatste wijziging: 11/08/2010