Verslag Milieuraad 19 april 2001

Aanwezig:

Cuypers K.; Iven I.(voorzitter); Lauwers C.; Mertens E.; Moorkens F.; Neeb H.; Scheys M.; Tobback M.; Van Dyck P.; Van Put G.; Brinckman P.; De Prijcker J.; Van Rompay R; Dierick J.; Pepermans T.; Van Geel Ann; Pycke P; Van Campfort M

groepsfoto bezoek Agfa-GevaertVoorstelling "Belgische en Europese milieuprijs"
en de laureaat "Dry Star-systeem - Agfa-Gevaert"

Wij danken onze gastheer voor één avond, Agfa-Gevaert, voor de keurige ontvangst.

Door de productverantwoordelijke werd een klare uitleg verschaft over de natte en droge productie van röntgenfoto's

De Heer de Prijcker heeft de leden van de milieuraad meer info verschaft over het hoe en waarom van de Belgische en Europese milieuprijs.

meer info:

Advies: subsidiereglement op de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

We danken Mevrouw Karin Pepermans voor haar opmerking op het reglement en de nuttige tips uit de praktijk.

Men vroeg zich af waarom er voor nieuwe gebouwen een subsidie gegeven wordt, alhoewel men reeds verplicht is om maatregelen te treffen.
De subsidie aan nieuwe woningen wordt gegeven om matregelen te nemen die verder gaan de minimale eisen van het algemene Vlaamse bouwverordening. Eric Mertens zal ook bekijken of deze subsidie aan nieuwbouw niet uitdovend kan zijn.

Een gunstig advies werd opgesteld: zie bijlage

Overlegcomité luchthaven Antwerpen:

De eerste vergadering van het overlegcomité luchthaven Antwerpen heeft plaatsgevonden.

De heer Brickman zal hierover een toelichting geven van zodra het officiële verslag beschikbaar is.

(eerste) avond van de mobiliteit:

zie bijlage

(tweede) avond van de mobiliteit:

heeft op 19/04/2001 plaatsgevonden

[Vergaderingen 2001]

laatste wijziging: 11/08/10