Verslag milieuraad 4 april 2011

Aanwezig:

Desmyter Jan; Hateau Roland; Mertens Erik; Tobback Marc; Heylen Eddy; Volkaerts Robert

Advies RUP Ter Linden:

Bijna de ganse vergadering werd voorbehouden aan het overlopen van het advies RUP Ter Linden en de laatste details aan te passen. Het advies is ook aangepast op basis van opmerkingen die schriftelijk toegezonden zijn.

Advies RUP Ter Linden: zie bijlage

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er werden geen nieuwe projecten aangemeld.

Mededelingen:

Wijziging vergaderlocatie:

Varia:

Rondvraag:

Varia:

[Werking 2011]

laatste wijziging: 27/04/11