Verslag milieuraad 24 mei 2012

Aanwezig:

Creemers Annemie; De Schepper Guido; Desmyter Jan; Hateau Roland; Lambert Griet; Tobback Marc; Mertens Erik; Cuypers Koen; Iven Ivo; Joris Yves; Lauwers Charles; Rutten Eduard

Parkbeheersplan fort 4

De stad Mortsel heeft door een studiebureel een parkbeheersplan voor fort 4 laten opstellen. Het voorontwerp is nu klaar.
Het is nog niet de definitieve versie, gezien de recente adviezen van Administratie Natuur en Bos (ANB) en Monumenten en landschappen (M&L) nog niet verwerkt zijn in het voorontwerp.

De stad Mortsel vraagt dringend advies over het plan (uiterlijk tegen gemeenteraad juni 2012).
Hiervoor zal de vergadering van de milieuraad van juni verschoven worden van 21/06/2012 naar 07/06/2012.
Er is gevraagd om op volgende vergaderingen te kunnen beschikken over de adviezen van ANB, M&L en de stuurgroep. De aanwezigheid van Leen Wouters op de vergadering kan het opstellen van het advies vergemakkelijken.

Erik Mertens heeft toelichting gegeven over dit plan (presentatie: zie ontwerp parkbeheersplan).

Volgende opmerkingen werden tijdens de presentatie al gemaakt:

Meer info:

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor de exploitatie van een nieuw metaalbewerkingsbedrijf aan de Vredebaan

De firma BMTECH heeft een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend voor de relocatie van haar bedrijf van Boechout naar Mortsel. De huidige terreinen in Boechout zijn te groot en zullen weldra herbestemd worden tot woongebied.

BMTECH heeft voor de nieuwe locatie geopteerd om een loods te gebruiken op de voormalige terreinen van Xeikon aan de Vredebaan.

De nieuwe vestiging van BMTECH is gepland voor het tewerkstellen van 100 arbeiders en 20 bedienden. Het bedrijf bewerkt plaatmateriaal tot o.a. omkastingen van machines. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van laseren, ponsen en plooien van staalplaat die naderhand ontvet en gepoedercoat wordt.

In de milieuraad worden vragen gesteld rond:

Projectsubsidies 2012

De milieuraad neemt kennis van de vraag van de dienst cultuur i.v.m. projectsubsidies “orgelvespers” en “viering 50-jarig bestaan scouts 144”

Het projectvoorstel “orgelvespers” werd gunstig geadviseerd omdat volgens de leden van de milieuraad het duidelijk voldeed aan de criteria van de projectsubsidie

Het project “viering 50-jarig bestaan scouts 144” werd negatief geadviseerd wegens:

De leden van de milieuraad vragen zich wel af of:

Rondvraag

[Werking 2012]

laatste wijziging: 01/01/13