Verslag milieuraad 12 januari 2017

Jaarverslag 2016

Verkiezing nieuw bestuur milieuraad

Bemerkingen bij ontwerp nieuw bouwreglement

Mededelingen:

 Overlijdens

Kippenactie 2017

Bijenhotels

De Smoestuinier eco-comedy

Diverse

Rondvraag:

[Werking 2017]

laatste wijziging: 01/01/18