Verslag milieuraad 16 februari 2017

Advies RUP Centrum

Aankoop van camera voor slechtvalken op schouw Afga

 Advies tijdelijk stookverbod in het politiereglement

Voorstelling afvalplan IGEAN

Wordt uitgesteld naar volgende vergadering

 Zwembad: openbaar onderzoek

 Verslag werkgroep klimaatactieplan

 Mededelingen:

 Gratis zaden en nieuw aanbod voor bijen - red de bij…

Diverse

 Rondvraag:

“mooi Mortsel” op 22/02/2017

 Evaluatie van behaagactie:

 Klimop in bomen langs Krijgsbaan thv Cantincrode

 Zuidrandt

 Sportlandschap:

Fort 4- samenwerking Kempens Landschap?

Inspiratieavond "Hoe omgaan met schaarste" – donderdag 16 maart 2017 om 19:30

[Werking 2017]

laatste wijziging: 01/01/18