Verslag milieuraad 12 oktober 2017

Milieurapportering 2017

 Is een verslag dat jaarlijks opgemaakt en voorgesteld wordt aan de gemeenteraad en alle acties en activiteiten vermeld die genomen zijn in het brede kader van het stedelijk milieubeleid.
Erik Mertens overloopt de documenten, de drie stukken worden bij het verslag gevoegd (bijlage 1 tot 3)

De rapportering rond biodiversiteit is een ander document dat op een volgende vergadering aan bod kan komen

Fiets-o-strade

 De plannen van Berchem tot Boechout van deze nieuwe fietssnelweg worden geprojecteerd. Discussie is er vooral over de brug over de spoorweg  thv Savelkoul en dan meer bepaald de helling van de fiets-o-strade, de brede impact op de omgeving daar. Er zijn twee bezwaarschriften ontvangen

 De plannen worden bij het verslag gevoegd

 Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

 Mededelingen stadsbestuur

 Rondvraag:

[Werking 2017]

laatste wijziging: 01/01/18