Verslag milieuraad 9 januari 2020

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 werd door Marc Tobback voorgesteld.

Het definitieve jaarverslag is te raadplegen op http://www.mortsel.be/mrm/mr19/jaarverslag%202019.pdf

Verkiezing nieuw bestuur milieuraad

Volgens de statuten wordt op de eerste werkvergadering een nieuwe secretaris en voorzitter verkozen door de leden.

Voor de functies van voorzitter en secretaris hebben er zich geen nieuwe kandidaten gemeld.

De vergadering stelde daarom Jan Desmyter en Marc Tobback terug aan als voorzitter en secretaris van de milieuraad voor het werkjaar 2020.

Voorstelling meerjarenprogramma stad Mortsel

Het meerjarenplan 2020-2025 kan je raadplegen op https://www.mortsel.be/bestuur:b6veiN2QRU6FGmY0EFjQEA/Politieke_organen/Ik_zoek_een_beleidsdocument/Meerjarenplan_2020_2025

Erik Mertens heeft op de vergadering de voornaamste aandachtspunten toegelicht.

Tankslag

De voorbije 15 jaar zijn 449 oude stookolietanks deskundig geneutraliseerd i.s.m. de firma Mourik, dit met quasi geen klachten en met veel dankbetuigingen van tevreden klanten over de goede dienstverlening van de milieuraad en de firma Mourik.

De milieuraad heeft beslist om niet meer verder te gaan met deze collectieve tanksanering wegens:

De milieuraad wenst een kwaliteitsvol product (zowel naar service, milieuzorg als zorg voor de werknemers) aan te kunnen bieden tegen een concurrentiële prijs. Door de aanwezigheid van prijsbrekers waarvan we de kwaliteit niet kunnen beoordelen kunnen we deze waarden niet meer waarborgen naar de Mortselse burger toe én stellen we ons bloot aan klachten wegens bevoordelen van één aanbieder.

Het uitschrijven van een nieuwe aanbesteding is geen optie omdat we dan riskeren met een aanbieder in zee te moeten gaan waarvan we de kwaliteit niet kunnen garanderen. Dit kan grote schade toebrengen aan de goede reputatie van de milieuraad én zijn andere gelijkaardige initiatieven.

Kippenactie 2020

Kippenactie 2020 zal volgens het traditionele recept georganiseerd worden. De kippen zullen geleverd worden door ruddyduck bvba – dezelfde leverancier die in 2019 goedkope en kwalitatief hoogstaande kippen heeft geleverd.

De prijs van de kippen (Ias Brown) is iets gestegen tot €6.85/kip.

De bedeeldatum is voorlopig vastgelegd op zaterdag 9 mei om 10u (loods 41 fort 4)

Tot 3 april 2020 kunnen de kippen online besteld worden via https://inschrijvingen.milieuraadmortsel.be/#/kippen-actie

Behaagactie 2020

De behaag-actie 2020 zal doorgaan op zaterdag 28 november 2020. (einde bestellingen: 30/10/2020)

Slechtvalken op schouw Agfa

De 70 meter hoge schoorsteen van Agfa-Gevaert te Mortsel is reeds vele jaren buiten gebruik gesteld, maar werd ondertussen erkend als monument.

In de loop van 2020 zal de schoorsteen volledig gerestaureerd worden; een werk dat vele maanden in beslag zal nemen. Tijdens het broedseizoen -tussen januari en juli- mogen de slechtvalken zeker niet verstoord worden. Daarom werd er op het hoogste gebouw in de nabijheid van de schoorsteen een nieuwe tijdelijke nestkast geplaatst, eveneens voorzien van een camera. De nestkast op de schoorsteen werd tijdelijk afgesloten, om te voorkomen dat de slechtvalken daar hun legsel zouden starten.

Agfa hoopt dat het koppel snel wil verhuizen en zijn intrek neemt in de tijdelijke nestkast, voor een succesvol broedseizoen in 2020.

Natuurgebied Klein-Zwitserland erkend als natuurreservaat

Klein-Zwitserland werd door de Vlaamse overheid erkend als natuurreservaat. De daaraan verbonden jaarlijkse subsidie is meteen goed nieuws voor Natuurpunt, dat het gebied beheert sinds 1996.

Woonraad en Gecoro

De woonraad is opgehouden te bestaan en geabsorbeerd door de GECORO.

Oprichten van een groep bij EnergieID.be i.s.m. Zuidtrand.be

EnergieID stelt zich onder meer tot doel organisaties en verenigingen innovatieve, betaalbare, open en maatschappelijk verantwoorde oplossingen aan te reiken die bijdragen tot een beter energie-, water-, afval- en mobiliteitsbeheer en tot het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen als gemeenschap.

EnergieID biedt hiervoor een eenvoudig en intuïtief meet- en verificatieplatform aan voor burgers en organisaties.

De basisfuncties (maandelijkse monitoring op basis van daggegevens) van energieID.be worden aan iedereen gratis aangeboden aan eindgebruikers die individueel inschrijven

Er bestaat echter ook de mogelijkheid om een “groep” op te richten om door middel van groepsdynamiek sensibilisatie en energiebesparingen te realiseren. De nieuwe offerte van energieID.be voor deze dienstverlening viel echter veel te duur uit (€1788  voor 250 dossiers + €75 voor de opstart). Er is beslist om niet in dit project te stappen.

[Werking 2020]

laatste wijziging: 09/02/20