Verslag milieuraad 9 maart 2023

Overzicht onthardingsprojecten in Mortsel

Stelregel van het stadsbeleid zal zijn : elke m˛ weg = m˛ gewonnen.
Zelfs kleine onthardingen zoals vb. tuinpad wegnemen zijn waardevol.

 Een aantal nieuwe en geplande onthardingsprojecten weren nogmaals behandeld.

 Er is een provinciale subsidie voor onthardingsprojecten mogelijk.
Mortsel komt hier niet meer voor in aanmerking omdat ze buiten de scope van het project valt:

Meer info:

Onthardingsprojecten - Kampioenschap “Tegelwippen"

 Campagne steunt op vier pijlers:

 Meer info:

Voorstel wedstrijd “geveltuinen”

Voorstel om een wedstrijd mooiste geveltuin van Mortsel door milieuraad i.s.m. VELT waarbij de winnaar(s) een aankoopbon kan winnen bij een tuinwinkel.
De aankoopbon kan gefinancierd worden via het budget van de milieuraad. -      Inschrijving kan via de mailbox van de milieuraad.

 Timing:

Verkoop van gevelplanten en klimhulp tijdens de volgende editie van Behaag Mortsel

 In kader van de actie geeltuinen kan mogelijk het assortiment gevelplanten voor de behaagactie Mortsel uitgebreid worden met volgende soorten (op advies plantenspecialisten Stad Mortsel):

 Deze klimplanten zijn zeker niet allemaal inheems maar zijn voor bijen en vlinders een meerwaarde, wortelen niet in het voegwerk van de gevel of hechten zich niet aan de gevel en hebben een klimhulp nodig zodat ze indien nodig kunnen ingetoomd worden tot een beperkt deel van de gevel.

 Er wordt gekeken naar het samenstellen van een DHZ-klimhulppakket (oa RVS staaldraad en –afstandshouders) tegen een gunstige prijs.

Meer info:

Mededelingen van het stadsbestuur

Aanplant aan bufferbekken Drabstraat

Er zijn door de stad 12 klimplanten gekocht – deze zullen langs kant van woonerf en langs de kant van Drabstraat aangeplant worden.

 De vraag rond openingen onderaan in de draad om migratie van kleine dieren mogelijk te maken blijft bestaan.

 Het beleid van Aquafin is om bufferbekkens zo weinig mogelijk te omheinen en er hoge planten rond te voorzien.

Klimop weggenomen rond aantal bomen fort 4

Een burger had vragen bij het wegnemen van klimop rond de stammen van meerdere bomen op fort 4.
Hij geeft aan dat de klimop voedsel en schuilplaats geeft aan vele dieren én dat het geen doder is van (gezonde) bomen.
Hij vraagt om geen klimop meer te doden die rond de bomen hangt.

 De groendienst deelt mee dat het soms wel nodig is om klimop te verwijderen om een beter zicht te hebben op de onderstaande boom (zicht op onder de klimop verscholen gebreken van de boom).
Enkele weken geleden waren de medewerkers van de groendienst inderdaad te ijverig geweest.

De medewerkers werden geďnformeerd over de juiste procedure.

Captain Jack

 Alle buurgemeenten (meerderheid en oppositie) hebben geprotesteerd tegen de komst van het project “Captain Jack” omdat het nefast is voor de mobiliteit (en klimaat) in de regio.
Ook wordt gevraagd andere alternatieve projecten op dit criterium af te toetsen.

 Lezing “stedenbouw kan ook zo”

 Op 14/03/2023 hebben de GECORO’s van Boechout, Edegem en Mortsel een lezing georganiseerd rond toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning.

Tijdens de lezing werden inspirerende foto’s getoond van projecten die inspelen op de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, de ouder wordende verdunning en de kleiner wordende gezinnen.

 Meer info:

Blauwgroen Vlaanderen

Er is een nieuwe gewestelijke verordening in de maak (planning : najaar 2023) die de verplichte capaciteit voor waterbuffering en infiltratie zal verdubbelen.

Meer info:

 https://blauwgroenvlaanderen.be/

 Plantenruilbeurs

 Op 22/03/2023 zal er opnieuw een plantenruilbeurs georganiseerd worden onder de shelter fort 4 (13:00-17:00u) door het stadsbestuur

[Werking 2023]

laatste wijziging: 13/08/23