Wat is de Milieuraad?

 

Wat is de Milieuraad?

Sinds 1 juli 1992 beschikt de stad Mortsel over een Milieu Advies Raad.

De Milieuraad bestaat uit inwoners van de stad Mortsel die ge´nteresseerd zijn in de milieuproblematiek van onze stad.

Om haar werking meer toegankelijk te maken voor het grote publiek, beschikt de milieuraad sinds 27 augustus 1998 over een website.De Milieu Advies Raad Mortsel is een van de eerste milieuraden in Vlaanderen die over een eigen website beschikt om haar werking openbaar te maken.
De milieuraad heeft bewust gekozen voor een lage instapdrempel voor haar website.

Tot 9 september 2006 werd de site gratis gehost bij Digipolis Antwerpen. Omdat hun server buiten dienst gesteld wordt is de site verhuisd naar webruimte die door de stad Mortsel wordt beheerd.

Wat doen ze eigenlijk?

Onze opdrachten worden beschreven in de statuten.

De Milieuraad heeft als opdracht problemen te onderzoeken die rechtstreeks verband houden met de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De Milieuraad kan hiertoe ondermeer:

De Milieuraad heeft tevens als opdracht, op eigen initiatief, of op verzoek van het college van Burgemeester en Schepenen en/of de gemeenteraad, een met reden omkleed advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het leefmilieu van de stad betreffen.

Zie ook: informatie over de adviesfunctie van de adviesraad

Wie is nu lid van deze raad?

Elke inwoner van de stad mag en kan komen als deelnemer met spreekrecht, er zijn leden met en zonder stemrecht.

Wie mag er dan wel en wie niet stemmen?

Alle leden, die tijdens het vorige jaar 50% of meer van de vergaderingen aanwezig waren, worden lid met stemrecht. Kunnen lid zijn, doch zonder stemrecht: ambtenaren en gemeenteraadsleden.

In de Milieuraad zijn er geen politieke strekkingen. Leden van een politieke partij kunnen altijd als inwoner van deze stad lid zijn van deze raad.

Hoe neem ik deel?

Heel eenvoudig, kom een kijkje nemen op een van de vergaderingen. De vergaderingen worden aangekondigd in het stedelijk informatieblad "Mortsel Info" en natuurlijk ook op deze website.

[Terug]

laatste wijziging: 14/08/16