Onbemande camera's (2)

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet het advies van de milieuraad van 30 september 1999 betreffende onbemande camera's en het gevolg dat hieraan gegeven is door het College van Burgemeester en Schepenen van 7 februari 2000;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 6 april 2000

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Het verkeer vormt de belangrijkste milieuverstorende factor in de stad (geluid en luchtvervuiling ). Een belangrijk deel van de hinder wordt veroorzaakt door niet aangepaste snelheid.
Ook de verkeersonveiligheid, waarvan voornamelijk de zachte weggebruikers het slachtoffer van zijn, is een belangrijke wrevelfactor bij de bevolking.

In het advies van 30 september 1999 vraagt de milieuraad om over te gaan tot trajectmeting van de snelheid op de Mortselse wegen.

In het antwoord van 7 februari 2000 stelt het College van Burgemeester en Schepenen dat:
"...De verkeersdienst van de politie wijst op de hoge kostprijs en het feit dat er net een verplaatsbare bemande camera werd aangekocht om de snelheid op verschillende plaatsen binnen de stad te controleren. ..."

Het spijt ons te moeten vaststellen dat in dit antwoord niet ingegaan wordt op de argumenten pro onbemande camera's, zoals geformuleerd in het advies van de milieuraad van 30/09/1999.

Ondertussen blijkt dat de plaatsing van onbemande camera's steeds meer ingang vinden in het beleid ter beheersing van de verkeerssnelheid en het roodlichtrijden.

Mogen we eveneens verwijzen naar de onderzoeksresultaten van het VITO, zoals voorgesteld in de milieuraad van 16/03/2000, waarin ondubbelzinnig aangetoond wordt dat een constante matige snelheid borg staat voor beperkt brandstofverbruik, lage emissies en een efficiŽnte werking van de katalysators in de voertuigen.

Het invoeren van trajectcontrole met een onbemande camera (en diverse potentiŽle controleposten) is niet zo zeer een politionele, dan wel een politieke beslissing.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om het advies van 30 september 1999 terug te evalueren en hieraan een gunstig gevolg te geven. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op zitting van 13 en 16 juni volgend antwoord gegeven:

"... De Gewestwegen behoren qua wegbeheer en reglementering niet tot de bevoegdheid van onze stad. Voor het hoofdverzamelnet zal gevraagd worden aan de gemeentepolitie om de manuele controles te intensifiŽren. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10