Plaatsing onbemande camera's

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 30 september 1999

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Het verkeer vormt een belangrijkste milieuverstorende factor in de gemeente (geluid en luchtvervuiling ). Een belangrijk deel van de hinder wordt veroorzaakt door niet aangepaste snelheid.
Ook de verkeersonveiligheid, waarvan voornamelijk de zachte weggebruikers het slachtoffer van zijn, is een belangrijke wrevelfactor bij de bevolking. Door de verkeersonveiligheid creëert men meer lokaal autoverkeer (zoals voor het traject naar school) waardoor men in een vicieuze cirkel terechtkomt.

Uit talloze studies blijkt dat de plaatsing van onbemande camera's een duurzame verlaging van de snelheid, roodlichtrijden en de verkeersonveiligheid bewerkstelligen.
Het permanent ontradende effect van de zichtbare opstelling van onbemande camera's kan niet bekomen worden door het inzetten van één controlevoertuig door de politie (pakkans te klein).

De plaatsing van onbemande camera's treedt niet in concurrentie met een verplaatsbare (bemande) snelheidmeter. Beide technieken zijn complementair en kunnen elkaar niet vervangen
De onbemande camera zal door zijn permanente aanwezigheid de overdreven snelheid (en het roodlichtrijden) op één plaats of traject bestrijden.
De verplaatsbare snelheidmeter zorgt voor kortstondige controles van de maximum snelheid in gans de gemeente, ook waar geen onbemande camera aanwezig is.

De Milieu Advies Raad vraagt daarom het gemeentebestuur zo spoedig mogelijk werk te maken van de plaatsing van onbemande camera's op de belangrijkste trajecten door de gemeente:

De aankoop van een onbemande camera kost veel geld. Niets staat de gemeente echter in de weg om dit toestel samen met andere gemeenten aan te kopen.

Gedaan te Mortsel op 30 september 1999, ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 07/02/2000 volgend antwoord:

"... De verkeersdienst van de politie wijst op de hoge kostprijs en het feit dat er net een verplaatsbare bemande camera werd aangekocht om de snelheid op verschillende plaatsen binnen de stad te controleren. ..."

Meer info:

"Politie plaatst fopcamera's om snelheidsduivels af te schrikken

Johan van Baelen


MERKSEM - De Antwerpse politie gaat de haalbaarheid van zogeheten traject-snelheids-metingen testen. Die zouden garanderen dat automobilisten voorbij een snelheidscamera niet meteen het gaspedaal indrukken. De politie wil de bestuurders in het ootje hemen: ze plaatst tien camerahuizen voor maar één onbemande camera.

Die camera zou dan regelmatig naar een andere kast verhuizen, zodat de bestuurder niet weet waar hij de controle mag verwachten.

De politie wil de trajectmeting introduceren op de Maantjessteenweg en de Ringlaan in Merksem. Langs die verbindingswegen tussen de Noorderlaan en de Bredabaan liggen twee scholen. De verkeerspolitie wil vijf palen plaatsen op de middenberm van Ringlaan er Maantjessteenweg. Die palen krijgen elk eer dubbel camerahuis, zodat automobilisten controles in twee richtingen moeten vrezen.

Dat de controles nodig zijn, blijkt uit recente metingen. Op diverse plaatsen van het tracé zijn gemiddelde snelheden opgetekend van 56 57 en 54 km per uur. "Dat is niet zo veel meer dan de toegestane 50 km per uur, maar het aantal kinderen, samen met de aantrekkingskracht van een winkelcentrum, een bibliotheek en een kerk, maken dat traag rijden de regel moet zijn", zegt Hubert Ruypers, hoofd van de Verkeerspolitie.

(bron. Gazet van Antwerpen - 10 november 1999)

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10