Advies: afschaffing retributie wit- en bruingoed

Advies Milieu Advies Raad:

"... op de retributie op de afgifte van materialen op het gemeentelijk recyclagepark - Dienstjaar 2000-2001

Gelet op de milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de VLAREA-aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van 26 januari 2001 (staatsblad 31 mei 2001);

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 juni maart 2001;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Vanaf 1 juli 2001 zal de consument een bijdrage moeten betalen bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch toestel.
Deze bijdrage zal integraal worden gebruikt voor de toekomstige recyclage van dit toestel.
Deze regeling is het gevolg van de milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de VLAREA-aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die tussen o.a. de Vlaamse Gemeenschap en de verschillende fabrikanten en invoerders werd gesloten.

In de milieubeleidsovereenkomst verbindt het Vlaamse Gewest er zich toe om het principe van de gratis aanvaarding van elektrische en elektronische apparatuur op recyclageparken te steunen.

De uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst is in handen van de VZW Recupel (www.recupel.be).
Deze organisatie zal instaan voor het kosteloos afvoeren van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Gezien de inwoners vanaf 1 juli 2001 reeds bijdragen betalen voor de recyclage van hun elektrische en elektronische apparatuur aan de VZW Recupel, vraagt de milieuraad om de bestaande retributie op de afgifte van wit- en bruingoed op het gemeentelijk recyclagepark te herleiden tot 0 BF vanaf 1 juli 2001. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...In zitting van 26 juni 2001 heeft de gemeenteraad deze retributie afgeschaft met ingang van 1juli 2001 ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10