Advies: bepaling reclamedrukwerk en belasting handels- en beroepengidsen

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 13 september 2001;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Wegens de aanzienlijke milieu-impact van het stijgend aantal Handels- en beroepengidsen, vraagt de milieuraad deze ook te belasten met een aangepast tarief.

Sommige publicaties kunnen zowel als "informatie" (met soms reclame ertussen) of als "reclame" beschouwd worden. Daarom vraagt de milieuraad een definitie voor "reclamedrukwerk" uit te werken, zodat toekomstige discussies vermeden kunnen worden. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...Op 18 september 2001 keurde de gemeenteraad het aangepaste reglement goed. De definitie van reclamedrukwerk is opgenomen in art. 2 van dit reglement.

De handels- en beroepengidsen vallen niet onder deze definitie. ..."

ter info: art. 2 - reglement belasting op reclamedrukwerk:

"... Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciŽle activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is een potentieel cliŽnteel er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten tot gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst.

Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10