Advies: Retributie op het ophalen van grof huisvuil bij particulieren

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het advies van de milieuraad van 11 oktober 2001, ...

de milieuraad wijst het gratis ophalen van wit- en bruingoed af.

Om een drempel tegen misbruik in te bouwen vraagt de milieuraad om een ophaalkost aan te rekenen voor deze afvalfractie.
(de verwerking van deze opgehaalde afvalfractie dient echter kosteloos te zijn voor de burger)

..."

Gevolg stadsbestuur Mortsel:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10