Advies: Retributie op de afgifte van materialen op het stedelijk recyclagepark

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het advies van de milieuraad van 11 oktober 2001, ...

De milieuraad heeft geen opmerkingen op het voorgelegde reglement. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10