Advies "groene fiets- en wandelroutes door Mortsel"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 12 december 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

 

Mortsel beschikt, ondanks zijn stedelijk karakter, over nogal wat groene plekjes.
Om de inwoners vertrouwd te maken met het (vaak ongekend) stedelijk groen, suggereert de milieuraad om fiets- en wandelroutes (of combinaties van beiden) uit te stippelen op het grondgebied van de stad.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om mee te werken aan het uitstippelen, ontwikkelen en publiceren van deze fiets- en wandelroutes door Mortsel

Bij de bespreking van het advies in de milieuraad werden nog volgende opmerkingen gemaakt:

 ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"In zitting van 14 april 2003 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van een aantal adviezen die door de milieuadviesraad werden uitgebracht.

Hierbij geven wij u een overzicht van deze adviezen en het gevolg dat daaraan is gegeven door het college van burgemeester en schepenen:

Samenvatting inhoud:

De milieuraad heeft een wandel- en fietsroute door Mortsel opgesteld en vraagt aan het stadsbestuur om mee te werken aan het uitstippelen en publiceren van de wandel- en fietsroutes.

Antwoord:

Deze actie is opgenomen in het milieujaarprogramma 2003.

In het meinummer van Mortsel-info komt een artikel over dit initiatief. De routebeschrijvingen kunnen gratis afgehaald of besteld worden bij de informatiedienst. In het artikel wordt ook verwezen naar de website van de milieuraad waarop alle uitleg en plannen bij deze wandel- en fietsroute zijn vermeld.

..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10