Advies begrotingswijziging 2003/5

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het ontwerp begrotingswijziging 2003/5, gedeelte milieu: verhoging post “toelage duurzaam bouwen” met 25.000 euro,

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 11 december 2003;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst goedkeuring te geven aan het voorgelegde ontwerp van begrotingswijziging 2003/5, gedeelte milieu.

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 05/07/2004 werd volgende reactie van het stadsbestuur ontvangen:

"Samenvatting inhoud:
Gunstig advies.

Antwoord:
Op 16/12/2003 keurde de gemeenteraad de begrotingswijziging 2003/5 goed."

 

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10