Advies ontwerp begroting 2007 - gedeelte milieu (versie maart 2007)

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Met de begroting legt de gemeente de geplande inkomsten en uitgaven voor het werkjaar vast.
De begroting bepaalt daardoor het werkingskader van de gemeentediensten.

In oktober 2006 heeft de milieuraad reeds een advies gegeven over een ontwerp van de begrotingsvoorstellen 2007.

De officiŽle ontwerpbegroting is nu af en zal in maart 2007 aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

De Adviesvraag:

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de stad wordt de milieuraad geacht advies uit te brengen over de officiŽle ontwerpbegroting, afdeling milieu.

In bijlage is het ontwerp begroting weergegeven, met de wijzigingen t.o.v. begroting 2007 (versie oktober 2006) .( als Excel-bestand ; als pdf-bestand)

Advies milieuraad van 8 maart 2007:

De milieuraad geeft unaniem globaal goedkeuring aan het begrotingsvoorstel zoals weergegeven in bijlage 1.

De milieuraad mist in de begrotingstabel de inkomsten van de stad uit de dividenden van de gemeentelijke intercommunales die instaan voor de afvalverwerking. Zonder deze cijfers is het onmogelijk om de reŽle kostprijs van de afvalverwijdering te becijferen.

Het gevolg op het advies van oktober 2006 over de begrotingsvoorstellen 2007 dient behouden te blijven.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist in vergadering van 3 september 2007:

"... De gemeenteraad keurde op 27 februari 2007 de begroting 2007 goed. Het college beantwoordde op 19 februari 2007 de vragen en opmerkingen van de milieuadviesraad over de ontwerp begroting 2007 deel milieu. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10