Advies rapportering project elektrische fietsen

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het stadsbestuur onderneemt verschillende acties om haar steentje bij te dragen in de strijd tegen de klimaatverandering.

In dit kader werd er in 2007 al een elektrische fiets aangekocht.
Het gebruik hiervan werd als zeer positief ervaren.

Daarom werd eind 2009 overgegaan tot de aankoop van twee extra elektrische fietsen, gekoppeld aan sensibilisatie over de elektrische fietsen en het gebruik van 100% groene stroom.

Dit project werd ingediend en aanvaard in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst milieu met de Vlaamse overheid. Indien de projectrapportering wordt goedgekeurd draagt de Vlaamse overheid de helft van de kosten die verbonden zijn aan dit project.

Advies milieuraad van 20 mei 2010:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan de rapportering over de aankoop van 2 bijkomende elektrische fietsen en de daarbij gevoerde sensibilisatiecampagne.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 augustus 2010 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De milieuraad moest conform de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’ 2008-2013 advies geven naar aanleiding van de evaluatie van dit gesubsidieerd project en gaf gunstig advies. Dit advies is aan de Vlaamse overheid bezorgd met de vraag tot betaling van de subsidie van 50% van de aankoopkost.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:28/09/10