Advies projectrapportering elektrische wagen

Inleiding:

De stad Mortsel heeft als sensibilisatie-initiatief een elektrische wagen gekocht voor de bodedienst (gesubsidieerd door het EVA-project)

Een tweede elektrisch voertuig is net geleverd (ter vervanging van de twee dienstwagens van technische dienst). Voor deze wagen wordt een subsidie gevraagd in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met de Vlaamse overheid.

Ter zijde: de stad Mortsel heeft het aantal bedrijfswagens gereduceerd. Dit wordt gecompenseerd met een abonnement bij Cambio genomen om bij piekmomenten op te vangen.

Voor een tweede voertuig loopt het aankoopproces. Voor deze wagen wordt een subsidie gevraagd in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met de Vlaamse overheid.

Advies milieuraad van 13 maart 2014:

De milieuraad neemt kennis van de projectrapportering rond dit project en adviseert het gunstig.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01/12/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

De milieuraad diende in kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 met de Vlaamse overheid advies uit te brengen over deze subsidiedossiers. De milieuraad geeft gunstig advies.
Het college neemt kennis van dit advies en maakte het aan de Vlaamse overheid over..

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:14/12/14