Advies verhuren elektrische dienstwagens

Advies milieuraad van 3 april 2014:

De milieuraad vraagt aan het stadsbestuur om naar analogie met Edegem de elektrische dienstwagens buiten de diensturen ter beschikking te stellen van de bevolking.
Dit stelt de burger in staat kennis te maken met de technologie en is zo een erg goedkoop sensibilisatieproject.

De milieuraad stelt voor om dit poolsysteem te organiseren in samenwerking met Cambio (dat nu al poolwagens heeft in Mortsel).

Gezien de elektrische wagens beter uitgelast worden én er door de gebruiker een marktconforme vergoeding gevraagd wordt, is het project economisch rendabel.

In hetzelfde kader wordt voorgesteld om bij wijze van sensibilisatie proefritten te organiseren op zaterdag.

Het advies werd unaniem goedgekeurd op één onthouding na.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01/12/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

De milieuraad stelt voor dat het stadsbestuur de 2 elektrische dienstwagens buiten de werkuren als deelwagen ter beschikking stelt aan de bevolking. Het gemeentebestuur Edegem doet dit al.
Er wordt ook voorgesteld om 'proefritten' te organiseren voor geïnteresseerde inwoners.
Even evaluatie van Edegem afwachten, eventueel ter beschikbaar voor verenigingen in weekend.....

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:14/12/14