Advies compensatiebebossing NV Aquafin op gronden Ter Beke

Advies milieuraad van 14 maart 2019:

Inleiding

De gemeentebesturen Borsbeek en Mortsel, de dienst integraal waterbeleid van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij vragen al een tijd dat Aquafin nv een oplossing uitwerkt om de lozing van ongezuiverd slibrijk afvalwater vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Koude Beek in de fortvijver van Fort 3 te stoppen. Dit probleem stelt zich bij hevige regenval als de RWZI de massale watertoevoer niet aankan.

Aquafin nv willen open bekken aanleggen waar het overstortwater vertraagd kan in stromen waardoor het slib gecontroleerd bezinkt en niet in de Koude Beek of fortgracht van Fort 3 terechtkomt. Dit open bekken moet om technische redenen in de onmiddellijke omgeving van het RWZI komen en laag gelegen zijn. Het open bekken zal een zo natuurlijk mogelijke inrichting krijgen.

Het perceel waar ongeveer acht jaar geleden de compensatiebebossing voor de luchthaven werd voorzien, is het meest geschikt. Het gebruik van dit perceel voor een andere bestemming dan bos betekent dat er elders compensatiebebossing ter waarde van de dubbel oppervlakte die gerooid wordt moet worden voorzien. Zowel Aquafin nv als de betrokken besturen zouden deze compensatiebebossing bij voorkeur in de vallei van de Koude Beek willen voorzien. Aquafin nv vraagt daarom of Mortsel hiervoor gronden ter beschikking kan stellen. De stad wenst hiervoor de percelen Ter Beke hiervoor ter beschikking stellen gesteld na afwerking van de fiets-o-strade Antwerpen-Lier.

 Advies milieuraad:

De milieuraad is positief over de realisatie van een buffer voor ongezuiverd slibrijk afvalwater bij hevige regenval omdat :

Het is positief dat er dubbel zoveel compensatiebebossing voorzien moet worden dan dat er gerooid wordt. Het te compenseren bos is relatief jong (+/- 10 jaar) zodat vrij snel een evenwaardig bos gerealiseerd kan worden.

De milieuraad wijst erop dat de effectieve oppervlakte van beschikbare ruimte voor herbebossing een stuk kleiner is dan de opgegeven oppervlakte bij de aanvraag:

De milieuraad vraagt daarom om extra terreinen aan te duiden om de ontbrekende compensatiebebossing te realiseren.

De milieuraad vraagt dat het compensatiebos voldoende ver van de grenzen van de vijver aangeplant wordt zodat een natuurlijke overgang met de vijver behouden blijft (natuurwaarde verhogen door lage aanplant op de oevers). Daarnaast wordt aanbevolen om ook de zichtbarheid van de (mooie) vijver te behouden vanop de fiets-o-strade.

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 20/05/2019

De milieuadviesraad brengt op vraag van het stadsbestuur advies uit over de compenserende bebossing op de gronden Ter Beke in opdracht van Aquafin NV.

De gemeenteraad heeft op 26 maart 2019 een besluit genomen over bovenstaand onderwerp waarin het advies van de milieuraad mee verwerkt is.

Meer info:


Ter Beke - huidige grondbestemming

[Adviezen]

laatste wijziging: 08/09/19