Advies subsidiereglement REG en water

Context

Het subsidiereglement REG en water moeten aangepast worden om:

 Het stadsbestuur zal dit aangepaste reglement agenderen op de gemeenteraad van mei of juni.

 Voornaamste wijzigingen:

 Volgende bedenkingen werden gemaakt: (deze worden nog door het stadsbestuur bekeken i.f.v. opmaak definitief ontwerp):

 Alle premies worden via de website (automatisch) digitaal verwerkt (basisgegevens komen van de Vlaamse overheid). Personen die niet in de mogelijkheid zijn om de aanvraag digitaal te doen, kunnen ook aan het loket geholpen worden.

 Streefdatum start nieuw subsidiereglement: vermoedelijk 1 juli 2023. Werken met factuurdatum voor de startdatum blijven de oude regeling volgen.

Advies milieuraad van 20 april 2023:

 De milieuraad geeft gunstig advies aan het voorgelegde ontwerp subsidiereglement.

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 28/12/23