Betere controle retributie reclamedrukwerk

 

Advies Milieu Advies Raad:

"...Gelet op de beslissing van de milieuraad van 12 juni 1997 dienaangaande;...

naar aanleiding van een klacht van een van onze leden over het ongewenst bezorgen van ongeadresseerde reklamefolders in brievenbussen die voorzien zijn van een zelfklever met de vermelding "Geen ongeadresseerde reklame a.u.b.", werd vernomen dat het gewraakte vlugschrift louter toevallig niet besteld wordt bij de geheime controleadressen waarover de gemeenteontvanger beschikt voor de controle op de retributie die geheven wordt op dergelijk drukwerk. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om aan de heffing te ontsnappen.

De Milieu Advies Raad vraagt het Gemeentebestuur daarom controleprocedure op de heffing van bovengenoemde retributie te herzien zodat deze heffing voor iedereen een ontradend karakter heeft. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 29/12/97 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"...Op dit moment geldt overeenkomstig het gemeentelijk belastingreglement op de verspreiding van reclamedrukwerk een aangifteplicht voor iedereen die huis-aan-huis reclamedrukwerk verspreid binnen de gemeente Mortsel.

Aan de hand van een aantal controle-adressen binnen onze gemeente wordt de naleving van de aangifteplicht gecontroleerd.

Dit systeem werkt goed voor de grote verdelers van reclamedrukwerk, die hun reclamedrukwerk in heel de gemeente verspreiden, maar minder goed voor de buurtwinkel die slechts reclamedrukwerk verdeelt binnen de onmiddellijke omgeving van zijn winkel. De kans bestaat dat er in die buurt geen controle-adres is en de verdeler dus aan de controle ontsnapt. De verdeler is echter met of zonder controle verplicht om aangifte te doen waardoor de belasting dus voor iedereen een ontradend effect heeft.

Verder bestaat zelfs na een sterke uitbreiding van het aantal controle-adressen nog steeds de kans dat er in de buurt van de buurtwinkel geen controle-adres is gevestigd.

Het belastingsreglement op de verspreiding van reclamedrukwerk werd op initiatief van de financiŽle dienst aangepast (vereenvoudiging van de procedures) in de gemeenteraadszitting van 16 december 1997. De reden voor deze aanpassing is het groot aantal bezwaarschriften dat bij het provinciebestuur en/of de rechter werden ingediend (werklast) en het gevolg dat hieraan gegeven wordt (langdurige processen, soms negatief resultaat). ..."

meer info: zie actie ongeadresseerd reclamedrukwerk.

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 21/07/98