Ongeadresseerd reclamedrukwerk

 

Advies Milieu Advies Raad:

"...Gelet op de beslissing van de milieuraad van 18 september 1997 dienaangaande;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuadviesraad heeft in mei 1997 een beperkte steekproef gehouden om huidige en maximale verspreiding van de zelfklever "geen ongeadresseerde reklame a.u.b." op de Mortselse brievenbussen te bepalen en om na te gaan of een bredere verspreiding mogelijk is door een huis-aan-huis bedeling. De resultaten hiervan zijn te vinden in bijgevoegd rapport.

Volgende conclusies werden door de milieadviesraad opgesteld:

de Milieu Advies Raad geeft het Gemeentebestuur de toelating om het rapport te verspreiden, citeren en gebruiken mits inachtname van duidelijke bronvermelding

de door "de Post" bedeelde ongeadresseerde reklame komt ook terecht in brievenbussen met de zelfklever "geen ongeadresseerde reklame". Dit heeft te maken met de interne reglementering van "de Post". Er dienen stappen ondernomen te worden om een einde te stellen aan deze situatie.

als positief signaal van de gemeente, de retributie op ongeadresseerd drukwerk aanpassen aan het effectief aantal bedeelde exemplaren. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 29/12/97 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"...De mogelijkheid om de zelfklevers 'geen ongeadresseerde reclame aub' en een samenvatting van het rapport samen met de gemeentelijke afvalpreventiekrant (1998) aan alle inwoners te bezorgen, wordt onderzocht.
Het adres van de Robinsonlijst werd reeds in de Mortsel-info gepubliceerd en zal in voornoemde afvalpreventiekrant nogmaals gepubliceerd worden.
De handelaars en de verdelers van reclamedrukwerk zullen weldra van de inhoud van het rapport van de milieuraad in kennis worden gesteld. De mogelijkheid bestaat (cfr. model reglement OVAM) om een politiereglement op te stellen waarin een verbod wordt opgelegd om nog reclamedrukwerk te verdelen aan inwoners met een sticker op de brievenbus. De nood tot de invoering van dit reglement zal inderzocht worden. ..."

meer info: zie actie ongeadresseerd reclamedrukwerk.

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 21/07/98