Prijs GFT+-zak

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet het advies van de milieuraad van 16 maart 1998 betreffende GFT+ - ophaling

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 11 juni 1998;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad dankt het gemeentebestuur om ons attent te maken op het feit dat wij verkeerde berekeningen maakten betreffende de inhoud en de prijs van de verschillende afvalrecipiŽnten. (gemeenteraad 19/05/98 - punt 22/2 ).

Volgende correctie dient aangebracht te worden aan ons advies van 16 maart 1998:

ZAK

GFT+

Restafval

(klein model)

Restafval

(groot model)

PMD

nuttige inhoud (l)

18

31

59

55

prijs/stuk(BF)

9

10

15

10

prijs afval(BF/m≥)

502

322

253

182

prijszetting

+ 98 %

+ 27 %

referentie

- 28%

Deze gegevens werden berekend op basis van de reŽle afmetingen en prijs van de verkochte zakken en de Franse Norm NF H34-004 voor de berekening van de inhoud van de zak.

De correctie heeft geen invloed op de besluiten van het advies van 16 maart 1998 daar de nieuwe cijfers nog ongunstiger uitvallen voor de GFT+-zak. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

op 22/06/98 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"...Het gestelde probleem is ons bekend.
De GFT+ - zak wordt nu reeds aan aankoopprijs verkocht. De verkoop van deze zakken onder de aankoopprijs is financieel niet haalbaar voor het bestuur. Bij een eventuele aanpassing van het retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken zal met dit gegeven rekening worden gehouden en zal een meer gepaste prijsverhouding ingevoerd worden. ..."

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 21/07/98