"Vlaanderen Proper"

 

Advies Milieu Advies Raad:

"...Gelet op het voorontwerp van gemeenteraadsbesluit ter ondertekening van optie 9 van het gemeentelijke Milieuconvenant 1997-19999 "Actie Vlaanderen Proper" waarover de Milieuraad geacht wordt advies uit te brengen;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 29 april 1999 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst een positief advies te geven aan de ondertekening van optie 9 van het gemeentelijke Milieuconvenant 1997-1999 "Actie Vlaanderen Proper". ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 juni 1999:

"... In zitting van 25 mei 1999 heeft de gemeenteraad besloten om deel te nemen aan de actie Vlaanderen Proper in uitvoering van optie 9 van het milieuconvenant 1997-99. ..."

meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10