Gemeentelijk milieujaarplan 1999

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het voorontwerp gemeentelijk milieujaarplan 1999 waarover de Milieuraad geacht wordt advies uit te brengen;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 27 mei 1999 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst een positief advies te geven aan het voorontwerp gemeentelijk milieujaarplan 1999 mits inachtname van volgende opmerkingen:

  1. Actie 5 - verspreiden gratis katoenen draagtassen:
  2. Actie 7 en 8:
  3. Actie 30:
  4. Actie 33:
  5. Actie 34:
  6. Actie 37 en 38:
  7. Actie 41:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 07/02/2000 volgend antwoord:

"... Bij de opstelling en de uitwerking van het milieujaarprogramma 1999, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 1999, werd en wordt rekening gehouden met de door de milieuraad geformuleerde opmerkingen en suggesties. In het evaluatieverslag van het milieujaarprogramma 1999, dat weldra zal voltooid worden, zal hierover meer informatie terug te vinden zijn. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:17/08/10