Financieel verslag 2001

samenvatting

(bedragen in Belgische Frank)

algemene werking milieuraad:

omschrijving in uit saldo
saldo 2000 + inkomsten overdracht 2000 31430   31430
rente 2000 876   876
werkingskosten v/d stad 50000   50000
uitgaven 2000 "Debat v/d Stad" (kostendelend met gezinsraad)   2434 -2434
onkosten fietstocht N171   2654 -2654
acties kippenaktie 30700 30650 50
behaag-actie 81278 83631 -2353
actie reclamedrukwerk   5583 -5583
communicatie publicatie 't Periodiekske   11752 -11752
tentoonstellingsstand   2063 -2063
werkingskosten diverse onkosten   2746 -2746
enquête middenstand   4737 -4737
TOTALEN 194285 146250 48034

middelen voor project "Op [de] weg":

omschrijving in uit saldo
middelen KBS voor project "Op [de] weg" overdracht 2000 160642   160642
rente 2000 4475   4475
TOTALEN 165117 0 165117

[Werking 2001]

laatste wijziging: 11/08/10