Verslag Milieuraad 10 januari 2002

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Brinckman Peter; Creemers Annemie; Desmyter Jan; Eerdekens Els; Iven Ivo; Lauwers Charles; Mertens Erik; Neeb Hilmar; Scheys Monique; Tobback Marc; Van Dyck Paul

Voorstelling jaarverslag en financieel verslag

Jaarverslag:

Financieel verslag:

Ledenlijst:

Statutaire vergadering

Mededelingen van de milieuambtenaar en het stadsbestuur

Rondvraag

Mededelingen

[Werking 2002]

laatste wijziging: 11/08/10