Verslag milieuraad 14 maart 2019

Advies compensatiebebossing NV Aquafin op gronden Ter Beke

zie advies compensatiebebossing NV Aquafin op gronden Ter Beke

Gebermte 2019 – bijdrage milieuraad

Van 18 mei (debatmoment) tot 25 mei (grote pick nick) 2019 zal de derde editie van het cultuurfestival “Gebermte” doorgaan op de oude spoorwegbermen in Mortsel en Wilrijk. Doel is de berm beter en positiever bekend te maken bij een ruim publiek en een maatschappelijk draagvlak voor de groene bermen te behouden.

Het thema van dit festival dit jaar draait rond trage wegen en “gemene gronden” in combinatie met kunst, cultuur en natuurbeleving i.s.m. Natuurpunt Er zullen o.a. lezingen gegeven worden, een pick nick georganiseerd worden, standen van (natuur)verenigingen, …

Bart Pluym, de projectverantwoordelijke, heeft het initiatief voorgesteld op de vergadering en heeft de milieuraad gevraagd naar steun. De milieuraad gaat het initiatief steunen met een bijdrage van 500 euro mits ze de mogelijkheid krijgt om op het evenement aanwezig te mogen zijn in ruil voor een aanwezigheid op het evenement op 18 en 25 mei en vermelding in publicaties en in de publicaties.

De milieuraad gaat trachten op dit evenement het gebruik van trage wegen te promoten.

Meer info : zie motivatienota

Infoavond “Bewust over Asbest in Huis”

Op woensdag 13 maart 2019 werd in zaal ’t Parkske een informatie-avond over de risico’s van asbest en de samenaankoop asbestsanering voor burgers georganiseerd.

Deze info-avond komt 10 jaar na de eerste sensibilisatie-avond waarmee de milieuraad  het probleem in de aandacht bracht.

De vorige tien jaar konden enkel (gratis) advies Ún erg dure oplossingen aangeboden worden. Nu verhogen we terug onze sensibilisatie-inspanning omdat we kans hebben op subsidies van de Vlaamse overheid voor de afbouw van asbest in woningen in het kader van het Vlaams actieplan asbestafbouw. Dit Actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de invoering van een asbestinventaris en een gefaseerde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040.

De stad Mortsel hoopt op een snelle goedkeuring van 2 subsidiedossiers:

Om snel met beide projecten van start te kunnen gaan en nauwkeuriger in te kunnen schatten hoeveel personen wensen deel te nemen aan de samenaankoop, werd op woensdag 13 maart om 20:00 in zaal ’t Parkske een informatieavond georganiseerd.

Er werd informatie gegeven over de actuele stand van de subsidiedossiers. Sprekers van de Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven gaven een toelichting rond:

Op de infoavond waren 60 deelnemers aanwezig. Daarnaast zijn er nog meerdere personen die niet aanwezig konden zijn, maar die ook wensten deel te nemen aan de groepsaankoop.

Voorstelling https://www.energiesparen.be/energiekaart

Interessante tool rond toepassing van hernieuwbare energie in eigen gemeente en in vergelijking met andere gemeenten en wat er potentieel nog mogelijk is.

Digitale meters kunnen mogelijk een impact hebben op de rendabiliteit van investeringen in hernieuwbare energie – op te volgen - interessant thema voor toelichting in de loop van volgend jaar.

Voorstelling EnergieID.be

Het co÷peratief bedrijf EnergieID wenst te bouwen aan een ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en economisch stabiele maatschappij. De stichters hebben hun expertise (resp. IT-ontwikkeling en energiemonitoring) gebundeld om een online platform op te zetten voor verbruiksgegevens van gezinnen en bedrijven.

De verzamelde gegevens worden niet misbruikt voor reclame- of andere commerciŰle doeleinden. De gebruiker beslist zelf met wie hij/zij gegevens deelt. De gebruiker kan het platform ook gebruiken zonder gegevens te delen.

Op de website kan je naast het ingeven van je meterstanden ook je jaarlijks en historisch verbruik opvolgen en dit vergelijken met het verbruik van anderen. Daarnaast kan je de data terug opvragen om in je eigen Excel-toepassing te bewerken.

Voor dit initiatief zal publiciteit gemaakt worden door het stadsbestuur.

Er bestaat de mogelijkheid om een “groep” op te richten. Naast het sensibiliseren (energiebewustzijn verhogen) kan men een zicht krijgen hoe het gedrag binnen de groep evolueert. Er wordt gevraagd om dit via cvba Zuidtrant te organiseren.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.
Verkaveling terrein Anna Van Hoornstraat, grenzend aan Hoeve Dieseghem

Er wordt gemeld dat een doorverwijzing naar het omgevingsloket – openbare onderzoeken  niet op website Mortsel aangegeven wordt. Dit is ondertussen aangepast.

Mededelingen stadsbestuur

A Plastic Ocean - Film + inleiding en nabespreking door Hans Bruyninckx

In "A Plastic Ocean" stuit journalist Craig Leeson tijdens zijn zoektocht naar de illustere blauwe walvis op een enorme plastic soep waar een schone oceaan zou moeten zijn.

In deze documentaire werkt Craig’s team samen met duikster Tanya Streeter en een internationaal team van wetenschappers en onderzoekers. Ze reizen in een periode van vier jaar naar twintig locaties over de hele wereld om de fragiele staat van onze oceanen te onderzoeken. Ze komen achter de alarmerende waarheid van de plastic vervuiling in onze oceanen en laten werkende oplossingen zien die direct gebruikt kunnen worden.

Inleiding en nabespreking door Hans Bruyninckx (Directeur van het Europees Milieuagentschap)

Waar? Mark Liebrecht Schouwburg Heilig-Kruisstraat 16 te Mortsel
Wanneer? zo 5 mei 19:00 - 21:00
Inkomprijs : 4 euro (drankje inbegrepen)

Rondvraag:

Drabstraat: herfstbladeren op straat wordt in het bosje aan de overzijde geblazen en waaien later terug – beetje verloren werk…

[Werking 2019]

laatste wijziging: 19/06/19