gemeentelijk milieubeleidsplan 2000 - 2004

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het ontwerp gemeentelijk milieubeleidsplan 2000 - 2004 waarover de milieuraad geacht wordt een advies te geven.

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 6 januari 2000 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst globaal een positief advies te geven aan het ontwerp gemeentelijk milieubeleidsplan 2000 - 2004

Volgende opmerkingen werden geformuleerd:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op zitting van 13 en 16 juni volgend antwoord gegeven:

"... Op 28 maart 2000 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk milieubeleidsplan 2000-2004 goed.

De wijzigingen aan het ontwerpplan die door de milieuraad werden voorgesteld, werden opgenomen in het definitieve plan. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10