Gemeentelijk Milieubeleidsplan Mortsel 2000 - 2004

Ontwerpplan

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen op 8 november 1999


Inhoud

Hoofdstuk 1. Milieubeleidsplanning

I. Achtergrond

II. Juridisch Kader

III. Procedure

IV. Planperiode

V. Opvolging

VI. Opbouw plan

VII. Totstandkoming

Hoofdstuk 2. Situering van de gemeente Mortsel en haar milieubeleid

I. Situering en korte historiek

II. Het milieubeleid in Mortsel

III. De gemeente Mortsel in diverse beleidsplannen van hogere bestuursniveaus

IV. Actuele bestemmingsverdeling

V. Hydrografisch netwerk

VI. Opdeling in ruimtelijke entiteiten

Hoofdstuk 3. Milieuverstoringen in de diverse milieu-entiteiten

I. Milieuverstoring in de hydrologische cyclus

II. Milieuverstoring in de atmosfeer

II.1 Luchtverontreiniging
II.2 Geluidshinder
II.3 Lichtverontreiniging

III. Milieuverstoring in de bodem en het grondwater

IV. Verlies van biodiversiteit

Hoofdstuk 4. Naar een duurzaam gemeentelijk beleid

I. Krijtlijnen voor een duurzaam gemeentelijk beleid

II. Afvalpreventie en -inzameling

III. Duurzaam omgaan met water

IV. Gebruik van duurzame grondstoffen en producten

V. Duurzaam omgaan met bestrijdingsmiddelen

VI. Rationeel energiegebruik

VII. Duurzame ruimtelijke ordening

VIII. De gemeentelijke diensten

Hoofdstuk 5. Integratiekaders: doelgroepenbeleid

I. De burgers

II. Scholen en verenigingen

III. De middenstanders

IV. De industrie

Hoofdstuk 6. Samenvattend actieplan (niet beschikbaar op deze website)

Bijlagen (niet beschikbaar op deze website)

[Adviesgroep Gemeentelijk Milieubeleidsplan] - [Home]

laatste wijziging: 20/10/04