Advies: "voorontwerp stedelijk milieujaarplan 2001 en ontwerp stedelijke begroting 2001"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het ontwerp begroting "milieu" 2001- versie januari 2001 waarover de Milieuraad geacht wordt advies uit te brengen;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 8 februari 2001

Adviseert het bestuur van de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst een positief advies te geven aan het ontwerp begroting "milieu" 2001 - versie januari 2001 ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10