Advies: "verlenging N171 van Reet naar Boom"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 8 maart 2001;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De geplande verlenging van de N171 van Reet naar Boom, zal ernstige implicaties hebben op de leefbaarheid van de kern van de stad Mortsel.

Deze weg creŽert sluikverkeer tussen de A12 te Boom enerzijds en de Antwerpse Ring en E34 anderzijds. (en omgekeerd - zie bijgevoegd plan).
De nu reeds overbelaste gewestwegen door onze stad zijn niet in staat deze bijkomende verkeersstroom te verwerken.
Het valt te verwachten dat deze verkeerstroom voor een belangrijk deel uit vrachtverkeer zal bestaan.

De geplande verbinding tussen N171 (expresweg) te Kontich en de N1 (Antwerpen-Mechelen) zal het sluikverkeer nog verder aantrekken.

De milieuraad vraagt aan het stadsbestuur om :

De milieuraad pleit bovendien voor de aanleg van verkeersremmende infrastructuur voor zwaar verkeer te bepleiten zodat sluikverkeer buiten de as A12 - E19 ontmoedigd wordt. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10