Advies: "Subsidiereglement REG"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het ontwerp subsidiereglement REG;

Gelet op optie 7 van de milieuconvenant met het Vlaams gewest

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 21 februari 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst goedkeuring te geven aan het voorgelegde ontwerp subsidiereglement REG.

De milieuraad vraagt echter de definitie van “bestaand gebouw” aan te passen zodat gebouwen in opbouw uitgesloten worden. (vb. de bouwvergunning moet afgeleverd zijn minimum drie jaar voor inwerkingtreden van het subsidiereglement)

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10