Advies geplande turnhal op buitenglacis fort 4

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 22 april 2004;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Mortselse milieuraad heeft kennis genomen van de plannen van het Mortselse stadsbestuur om de bestaande sporthal aan de Drabstraat uit te breiden met een turnhal.
Volgens de aan de milieuraad verstrekte informatie zal links aansluitend aan de bestaande sporthal een gebouw opgetrokken worden van 20 * 30 meter en 9 meter hoog. De zone die gebruikt wordt staat op het gewestplan ingekleurd als gebied voor dagrecreatie.

Voor de realisatie van dit project wordt een waardevol stukje stadsbos op de buitenglacis van fort 4 opgeofferd dat door het Provinciaal Instituut voor HygiŽne gecatalogeerd werd als “biologisch zeer waardevol”, de hoogste kwalificatie.
Voor de bouw zullen ook 3 van de 5 zeer waardevolle bomen in het bosje gerooid moeten worden.

De milieuraad wenst geen goedkeuring te geven aan dit bouwproject.

De milieuraad vraagt om te bestuderen of voor de geplande activiteiten:

..."

Gevolg Stadsbestuur:

"... HET COLLEGE BESLUIT (in Zitting van 14 juni 2004):

Samenvatting inhoud:

De milieuraad geeft negatief advies omdat de realisatie van dit project ten koste gaat van een waardevol stuk ‘Mortsels bos’ op het buitenglascis van Fort 4. De milieuraad vraagt

Antwoord:

 “In het Gewestplan Antwerpen is betreffend gebied ingetekend als recreatiezone. Het bestuur is op de hoogte van het feit dat dit bosgebied op het buitenglacis van Fort 4 als ‘biologisch zeer waardevol’ is ingeschreven in de biologische waarderingskaart Vlaanderen (versie 2000). In deze optiek wordt bij het verwezenlijken van het project maximaal rekening gehouden met de biologische waarden.

In het gebied werden recent een 40-tal bomen gerooid of ingekort tot op 4 meter hoogte. Het bosbestand bestaat voornamelijk uit witte abeel, een boomsoort met een beperkte levensduur. Ook een aantal berken zijn in dit geval. Van het drietal eiken die in het plan vallen zal ťťn worden gevrijwaard door aanpassing van de turnhal (gedeeltelijk lagere hoogte zodat de kruin zich verder kan ontwikkelen).

Het meest waardevolle gedeelte van het bosgebied — langs zijde Drabstraat — wordt bewaard. De turnhal zal zo goed mogelijk geÔntegreerd worden in het gebied. De noodzakelijk te rooien bomen zullen worden vervangen elders op Fort 4. Na verwerving van (delen van) het buitenglacis werden in de voorbije 20 jaar reeds een heel aantal bomen aangeplant, zodat de oorspronkelijke weide stilaan omgevormd werd door ‘bos’.

De keuze van de locatie is bijgevolg te wijten aan de bestemming van het gebied als recreatiezone, bovendien zullen de gebruikers van deze turnhal optimaal gebruik kunnen maken van bestaande accommodatie (cafetaria, sanitair, ... ) van de sporthal. Het samenbrengen van sporthal en turnhal zal een samengebruik van een aantal voorzieningen met zich brengen. Zo zal deze turnhal geen extra parking vergen (bestaande parking is voldoende groot voor normaal gebruik). Bovendien zal de bereikbaarheid met openbaar vervoer in de toekomst vergroten.

Het project (programma van eisen) wordt voorgelegd op de gemeenteraad van juni 2004.”

Meer info:

(groen=parkgebied; geel = dagrecreatie; rood=woonzone) (hoe donkerder groen, hoe waardevoller de natuur is)

zone naast de sporthal

De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe turnhal zijn gestart. De turnhal komt naast de bestaande sporthal in de Drabstraat.

Over de nood aan een aangepaste infrastructuur voor de vele honderden leden van turnverenigingen is vrijwel iedereen het eens. Mortsel is een stad met een lange traditie rond turnen. Onze turnkringen zijn gekend en hebben met hun verschillende specialisaties al vele prijzen gewonnen. Turnen is bovendien een democratische en laagdrempelige activiteit die de moeite waard is om extra in te investeren. Daarom besliste de gemeenteraad in 2004 om een turnhal te laten bouwen.

Een aanbouw bij de bestaande sporthal bleek de beste en duurzaamste oplossing. Daar zijn verschillende redenen voor: de turners kunnen gebruik maken van de bestaande voorzieningen van de sporthal (parking, cafetaria, …); zo blijft de ingenomen ruimte veel kleiner dan op een andere plaats, los van de bestaande sporthal. Bovendien ligt de turnhal in de onmiddellijke omgeving van het openbaar vervoer en is ze gemakkelijk bereikbaar met de fiets. En ten slotte is er veel aandacht geschonken aan isolatie en techniek om tot een minimaal energie- en waterverbruik te komen. Er kunnen +/- 30 mensen tegelijk sporten in de turnhal, wat niet zal leiden tot overlast voor de omgeving.

De nieuwe turnhal wordt gebouwd in een zone die op het gewestplan bestemd is voor dagrecreatie. De bevoegde Vlaamse diensten (Entiteit Onroerend Erfgoed en Agentschap Natuur en Bos) gingen akkoord met de voorgestelde inplantingszone. Het rechthoekige gebouw wordt met de korte zijde tegen de sporthal gebouwd. Zo kan een waardevolle boom gespaard worden en is het nieuwe gebouw nauwelijks zichtbaar vanuit de Drabstraat. Aan beide lange zijden worden ramen voorzien voor daglicht en doorzicht.

Voor de turnhal moeten een aantal bomen in het buitenglacis van het fort gerooid worden. Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft toestemming gegeven voor het rooien op voorwaarde dat de stad Mortsel een compensatiebos voorziet. Dat nieuwe bos is dubbel zo groot als de oppervlakte gerooide bomen aan de sporthal. Bovendien kwam door het verdwijnen van hangars op FORT 4 ook al veel groene ruimte vrij.

De bestaande parkeercapaciteit in de onmiddellijke omgeving bedraagt 340 parkeerplaatsen. De stad voert momenteel nog gesprekken met enkele private ondernemingen voor een efficiŽntere benutting van hun bestaande parkeervoorzieningen.

De turnhal wordt gebouwd door het Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel Patrimonium- en Pandenbeheer, in opdracht van het stadsbestuur. De totaalprijs voor de bouw van de turnhal wordt geraamd op 895.000 euro, btw inbegrepen. De vermoedelijke duur van de werken bedraagt 12 maanden.

Er werd ook aan beide zijden van het bouwterrein op 15 november 2006 een A2-affiche opgehangen met de "doodsbrief".
Het eerste stel borden werd na 6 dagen door het stadsbestuur verwijderd.
Een tweede stel borden werd op 24/11/2006 geplaatst. Het bord aan de zijde van het fort verdween op 27/11/2008; het bord aan de zijde van de Drabstraat is verdwenen op 28/11/2006.
Een derde set werd teruggeplaatst op 2 december 2006. Ditmaal lijken de affiches er langer tijd te blijven staan.

aanplakbord met doodsbrief

[Adviezen]

laatste wijziging:06/08/19