Advies belasting op het ophalen van huishoudelijk afval - aanpassing belasting ophaling groenafval:

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Om de druk op het recyclagepark te verminderen (teveel bezoekers, vooral met groenafval in groeiseizoen) moet de huis-aan-huisophaling van tuinafval worden aangemoedigd.

De Adviesvraag:

Momenteel kennen de tuinafvalzakken, vooral door hun hoge prijs, zeer weinig succes.

Daarom zal de prijs van de tuinafvalzak vanaf 1/3/2007 verlaagd worden van 0.75 euro naar 0.25 euro per zak.

Advies milieuraad van 8 februari 2007:

De milieuraad geeft unaniem een gunstig advies aan het plan om de prijs van de tuinafvalzak vanaf 1/3/2007 verlaagd worden van 0.75 euro naar 0.25 euro per zak.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om de mogelijkheid om wijkverhakselen te organiseren te bekijken.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist in vergadering van 3 september 2007:

... De gemeenteraad keurde op 27 februari 2007 het belastingreglement m.b.t. de aanpassing van de verkoopprijs van de tuinafvalzak goed.
Het stadsbestuur deelt mee dat het project ‘wijkverhakselen’ in 2008 zal opgestart worden in een samenwerking tussen de dienst stadswerken (groen) en het project Sociale Economie met ondersteuning van het stadsbestuur.
...

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10