Advies ‘beleidsplan milieu 2007-2013’ (aangepaste versie)

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding

Het stadsbestuur vraagt om een advies uit te brengen over het ‘beleidsplan milieu 2007-2013’ (aangepaste versie).

Het document moet door de milieuraad geadviseerd worden conform de samenwerkingsovereenkomst.

Dit document wordt aan de gemeenteraad van maart 2009 voorgelegd.

Advies milieuraad van 11 februari 2009:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan de aangepaste versie van het ‘beleidsplan milieu 2007-2013’.

De milieuraad vraagt het stadbestuur wel om waar mogelijk een timing aan de actiepunten te verbinden.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 september 2009 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

Gunstig advies met de vraag om de timing van de acties zoveel mogelijk in te voegen.

De gemeenteraad keurde de visienota milieu 2007-2013 goed op 31 maart 2009 na aanpassing op vlak van de timing.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10