Verordening i.v.m. lozing huishoudelijk afvalwater, aansluiting op openbare riolering en afkoppeling van hemelwater (aanvulling)

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het advies van 3 december 1998 betreffende "Verordening i.v.m. lozing huishoudelijk afvalwater, aansluiting op openbare riolering en afkoppeling van hemelwater" en het gevolg dat hieraan gegeven is met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 01 februari 1999

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 25 maart 1999

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad vraagt het gemeentebestuur om lid te worden van VLARIO. Dit stelt het bestuur in staat om ge´nformeerd te blijven over de laatste evoluties op het gebied van de rioleringen en beroep te doen op hun expertise.

Gezien de recente evoluties vraagt de Milieu Advies Raad het gemeentebestuur bovenstaand advies (03/12/1988 - gemeentelijke verordening) te herbekijken en er vooralsnog een gunstig gevolg aan te geven.

Volgende argumenten tonen de nood aan om een dergelijk reglement snel te implementeren en zullen ongetwijfeld U en uw administratie kunnen overtuigen:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...Naar aanleiding van de publicatie (BS 30/4/99) van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 betreffende de subsidieregeling voor de uitvoering van gemeentelijke rioleringswerken, heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 mei 1999 besloten om:

In voornoemd Besluit wordt gesteld dat voor nieuwe projecten moet gekozen worden voor een gescheiden stelsel tenzij dit technisch-economisch onverantwoord is. Uiteraard zal deze werkwijze dus ook door ons bestuur moeten gevolgd worden.

Naar aanleiding van de herziening van het totaal rioleringsplan kan ook nagegaan worden op welke plaatsen het verantwoord is om rechtstreeks (d.w.z. zonder septische put) op de openbare riolering te lozen. In uitvoering van art.48.1 (laatste zin) van de gemeentelijke bouw-en woningverordening kan het college van burgemeester en schepenen in bepaalde straten de aanleg van een septische put niet langer verplicht stellen. ..."

meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10