Verslag Milieuraad 15 juni 2000

Aanwezig:

Brinckman P.; Creemers A.; Cuypers K.; Ex W.; Iven I.; Jespers A.; Mertens E.; Neeb H.; Scheys M.; Stevens A.; Tobback M.; Van Tilburgh E.

Milieujaarplan 2001:

Erik Mertens gaat dit jaar alle verzoeken aan de hogere overheid nog overmaken. Deze kunnen dus geschrapt worden

Het milieujaarplan dient normaal gezien opgemaakt te worden in het najaar. Zo is het mogelijk de nodige kredieten vrij te maken tijdens de begrotingsopmaak voor het volgende jaar, die ook in die periode doorgaat.

Er wordt voorgesteld om het milieujaarplan 2000 integraal over te nemen voor 2001, mist weglating van de uitgevoerde thema's en bijvoeging van enkele nieuwe onderwerpen. Prioriteiten worden nog vastgelegd.

Erik Mertens gaat trachten het milieujaarplan 2001 klaar te maken tegen de vergadering van september.

In bijlage het voorstel milieujaarplan 2001 zoals besproken op deze milieuraad

Heraanleg Sint Benedictusstraat

dwarsprofiel St. Benedictusstraat

In een lokaal informatieblad werd het nieuwe wegprofiel voor de Sint Benedictusstraat voorgesteld. De Milieuraad was niet op de hoogte gesteld van deze ingreep.

Positief aan het plan:

Mogelijke knelpunten:

Algemeen:

Milieuraad gaat geen advies uitbrengen rond dit thema omdat het debat rond de breedte van de weg meer thuishoort in een buurtvergadering.

Debatavond naar aanleiding gemeenteraadsverkiezingen:

Op dinsdag 19/09/2000 om 20:00u zal er een politiek debat georganiseerd worden in refter van het stad

Dit zal een samenwerking zijn tussen de gezinsraad en de milieuraad.

Vragenlijst en opmerkingen: zie bijlage

Info-avond "stookolietanks van 08/06/2000

Op 08/06/2000 is er voor de tweede maal een info-avond rond stookolietanks georganiseerd.

Er waren 105 belangstellenden. We hebben op het eerste zicht andere personen bereikt dan op de eerste info-avond.
De kleinere groep liet ook een goede interactie tussen publiek en sprekers toe.

Het programma van de avond was "lichter" dan dat van de vorige editie:

Op de vergadering bleek dat er nog steeds een grote nood is aan informatie rond dit thema.

Korte voorstelling van het Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Koen Cuypers heeft de totstandkoming van het provinciaal ruimtelijk structuurplan geschetst

Rondvraag - Mededelingen

Wat gebeurt er met (herhaalde) klachten rond geluidsoverlast (bij drankgelegenheden):

stadsbos op de spoorwegbermen?

Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is de spoorwegberm in te richten als "stadsbos" of park door gebruik te maken van (in vooruitzicht gestelde) gewestelijke subsidies.

regionale milieuraad

Op 21/06/2000 zal er voor de tweede maal een regionale milieuraad plaatsvinden met deelnemers van Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove Kontich en Mortsel.

[Vergaderingen 2000]

laatste wijziging: 11/08/10