Regiowerking Milieuraden

Algemeen

De Milieu-thematiek stopt niet aan de gemeentegrens. Daarom is het nuttig een overlegorgaan te hebben dat de gemeentestructuur overstijgt.

In navolging van de regio Lier hebben de milieuraden van de gemeenten Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Mortsel besloten een samenwerkingsstructuur op te zetten.

Deze structuur heeft volgende doelstellingen:

Dit samenwerkingsverband zal 3 maal per jaar vergaderen in een van de deelnemende gemeenten.

Overzicht van de werking van de regionale milieuraad

datum activiteit
2004
29/04/2001
19/03/2001
07/03/2001
 • vierde bijeenkomst te Edegem: natuurtechnisch beheer van waterlopen (m.m.v. Wendi Sturms, districtingenieur benedenscheldebekken en Didier Soens, ingenieur integraal waterbeheer
22/02/2001
11/10/2000
21/06/2000
 • tweede bijeenkomst te Boechout
 • Milieuraad Borsbeek heeft zich ook aangesloten bij dit initiatief
 • verslag in bijlage
21/06/2000
 • bijeenkomst te Boechout/Vremde
06/03/2000
 • Milieuraad Kontich laat weten dat ze deel willen nemen aan de regionale milieuraad
03/02/2000
 • eerste bijeenkomst te Mortsel:
  • kennismaking deelnemers uit Antwerpen, Boechout, Edegem, Hove en Mortsel
  • toelichting bij de structuur en werking van de deelnemende gemeenten
  • afspraken rond de toekomstige werking:
   • bereik van de samenwerking:
   • uitwisselen van verslagen en gemeentelijk informatiebladen
   • opzetten van een informatie-netwerk via E-mail
   • lokaal aanwezige expertise uitwisselen en als kenniscentrum optreden voor andere gemeenten
   • vergaderfrequentie

[terug]

laatste wijziging: 17/08/10