Verslag Milieuraad 10 mei 2001

Aanwezig:

Creemers A.; Eerdekens E.; Iven I.(voorzitter); Lambert G.; Mertens E.; Moorkens F.; Scheys M.; Stevens A.; Tobback M.; Van Dyck P.; Van Put G.; Berghmans M.; Stroobandt H; Van Rompay R; Grielen W.; Pepermans T.; Van Geel Ann; Van Tilburgh E.; Pillot J.; Van der Velden E.

Wandeling "klein zwitserland"

Er werd weer een schitterende dag uitgekozen om een bezoek te brengen aan "klein zwitserland" en de terreinen achter de stedelijke begraafplaats.

Op de terreinen van de stedelijke begraafplaats werd ons een ontwikkelend natuurlijk landschap getoond en een voor velen onbekende poel. (met dank aan de conservator van Natuurreservaten)

"klein zwitserland" is meer gekend, doch G. Lambert toonde de meest markante plekjes.

Advies "bestek ophaling huisvuil"

bij hoogdringendheid werd door het stadsbestuur gevraagd om advies te geven over het nieuwe bestek voor de ophaling van huisvuil.
De juiste tekst van het bestek was nog niet beschikbaar en werd als weinig relevant bestempeld wegens "te technisch"

De milieu-ambtenaar heeft de krachtlijnen van het bestek geschetst:

Er dienen tegen 01/01/2002 nieuwe bestekken opgemaakt voor de huis-aan-huis-ophaling van afval in de stad.

De contracten omvatten de verwijdering restafval, GFT(+)-afval en Grof huisvuil.
De verwijdering van de kantelcontainers van de stad is ook opgenomen.

De ophaling van PMD-afval wordt niet opgenomen daar dit door de intercommunale IGEAN wordt verzorgd.

De contractduur is 3 jaar, en vervolgens nog 3 * 1 jaar stilzwijgend verlengbaar.

Adviesen meer info: zie "adviezen"

Opmerkingen:

(regio)advies: "uniforme tarieven huisvuil"

Advies en meer info: zie "adviezen"

de nadruk werd gelegd op het feit dat bovenstaande regeling niet mag leiden tot een lagere stedelijke retributie

de heer Van Tilburgh gaat niet akkoord met dit advies.

Wat met het woonuitbreidingsgebied "Koeisteerthofdreef"

gewestplan met situering weideer bestaan plannen om op een weide ter hoogte van "Koeisteerthofdreef", nieuwe bebouwing te voorzien.

de weide, vergelijkbaar qua oppervlakte met de terreinen "hoeve Liekens" en aansluitend (via parkgebied) met het landbouwgebied ten noorden van Mortsel vormt een groene vinger in de stad.

Het gebied staat als woonuitbreidingsgebied ingekleurd op het gewestplan.

Dhr. Van Dyck geeft volgende toelichting:

Rondvraag - Mededelingen

[Vergaderingen 2001]

laatste wijziging: 11/08/10