Verslag milieuraad 12 januari 2012

Aanwezig:

Desmyter Jan; Tobback Marc; Mertens Erik; Boudewijns Raymond; Cuypers Koen; Derkinderen Maria; Iven Ivo; Lauwers Charles; Van peer Ria; Boeykens Joris; Schelkens Manjet; Boeykens Johan; Jespers Jan

Voorstelling jaarverslag 2011:

Het jaarverslag 2011 werd door Jan Desmyter en Marc Tobback voorgesteld.

Het jaarverslag is te raadplegen op http://www.mortsel.be/mrm/mr11/jaarverslag%202011.pdf

Verkiezing nieuw bestuur milieuraad

Volgens de statuten wordt op de eerste werkvergadering een nieuwe secretaris en voorzitter verkozen door de leden.

Voor de functies van voorzitter en secretaris hebben er zich geen nieuwe kandidaten gemeld.

De vergadering stelde daarom Jan Desmyter en Marc Tobback terug aan als voorzitter en secretaris van de milieuraad voor het werkjaar 2012.

Advies rup Fort 4:

Het openbaar onderzoek rond het rup Fort 4 loopt van 1 december 2011 tot 29 januari 2012.

Advies milieuraad: zie RUP fort 4

Advies rup Koude Beek:

Het openbaar onderzoek rond het rup Koude Beek loopt van 1 december 2011 tot 29 januari 2012.

Advies milieuraad: zie RUP Koude Beek

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er zijn geen nieuwe projecten aangemeld door de milieuambtenaar.

Mededelingen:

Opmaak broeikasgasinventaris

De stad Mortsel zal deelnemen aan de campagne ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’ van de provincie Antwerpen.

Mortsel komt in aanmerking voor het proefproject “broeikasgasinventaris” van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne.

Een eerste stap in de richting van een klimaatneutrale organisatie is de opmaak van deze broeikasgasinventaris. Het betreft een beperkte uitbreiding van de bestaande energieboekhouding plus het verzamelen van andere gegevens zoals het verbruik van onze wagens en het woon-werk verkeer. Voor het invoegen van deze gegevens in een berekeningsmodel worden we gratis ondersteund door de provincie. Bedoeling is een meer uitgebreid zicht te krijgen op het gemeentelijke energieverbruik op basis waarvan acties kunnen worden voorgesteld voor het verminderen van het energieverbruik.

Het PIH test een nieuw project voor gemeenten uit. In dit project worden de nodige inputgegevens voor het berekeningsmodel voor broeikasgasinventaris verzameld. Het proefproject wordt gratis uitgevoerd in 3 gemeenten. Stad Mortsel werd geloot en neemt deel aan het proefproject.

De Energie Infotoer – Leer isoleren en energie besparen – donderdag 22 maart om 20:00u

Mortsel neemt opnieuw deel aan de provinciale Energie Infotoer. Op verschillende locaties in de provincie Antwerpen kan je tijdens lezingen alles leren over isoleren en energie besparen.

In Mortsel vindt de infoavond ‘Isoleren van bestaande muren’ (door Dialoog vzw) plaats op donderdag 22 maart om 20.00 uur in het gebouw van de technische dienst, Neerhoevelaan 50 (domein FORT 4).

Veel bestaande woningen hebben massieve muren of spouwmuren zonder isolatie. Meer dan een kwart van de warmte gaat via deze weg verloren. Muurisolatie beperkt de warmteverliezen. Tijdens deze infosessie leer je meer over de verschillende manieren om bestaande muren te isoleren. Je leert zowel de mogelijkheden als de beperkingen kennen van buitenisolatie, binnenisolatie en het isoleren van bestaande spouwmuren.

Inschrijven: de infoavond is gratis. Je moet wel inschrijven vóór 16 maart bij Aagje Geerardyn, tel. 03 444 18 41, e-mail aagje.geerardyn@mortsel.be.

Earth Hour: doof de lichten op 31 maart

Op zaterdag 31 maart wordt in België op initiatief van het WWF voor de derde keer Earth Hour georganiseerd. Die dag doven meer dan een miljard mensen in meer dan 1000 steden over de hele wereld tussen 20.30 en 21.30 uur de lichten. Met dit sterke gebaar wil WWF bewijzen dat we, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering.

Ook het stadsbestuur van Mortsel heeft zich geëngageerd om deel te nemen. De verlichting van de Sint-Benedictuskerk en het Lieven Gevaertmonument zal worden gedoofd.

Plantenruilbeurs - Zaterdag 21 april van 13.00 tot 17.00 uur op fort 4

Ook in 2012 wordt in Mortsel opnieuw een planten(ruil)beurs georganiseerd!

De stad Mortsel hiervoor op zoek naar tuinliefhebbers die hun zelfgekweekte planten willen ruilen of eventueel voor een vriendenprijs willen verkopen.

Inschrijven kan tot maandag 16 april via e-mail aagje.geerardyn@mortsel.be of tel. 03 444 18 41

Open tuinendag op zondag 24 juni

Stad Mortsel organiseert i.s.m. een aantal buurgemeenten een open tuinendag op zondag 24 juni.

Composteer je, gebruik je een mulchmaaier, of tuinier je op een andere manier afvalarm, pesticidenvrij en ecologisch?
Is jouw tuin je passie en wil je ook anderen hiervan laten meegenieten?
Stel je tuin dan open op zondag 24 juni tijdens onze open tuinendag.
Alle soorten tuinen (groot, klein, moes- of siertuin,...) komen in aanmerking!

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan vóór 20 februari contact op met de milieudienst, tel. 03 444 18 41, e-mail aagje.geerardyn@mortsel.be.

Rondvraag

[Werking 2012]

laatste wijziging: 01/01/13