Verslag milieuraad 24 januari 2019

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 werd door Marc Tobback voorgesteld.

Verkiezing nieuw bestuur milieuraad

Volgens de statuten wordt op de eerste werkvergadering een nieuwe secretaris en voorzitter verkozen door de leden.

Voor de functies van voorzitter en secretaris hebben er zich geen nieuwe kandidaten gemeld.

De vergadering stelde daarom Jan Desmyter en Marc Tobback terug aan als voorzitter en secretaris van de milieuraad voor het werkjaar 2019.

Fijnstofmeting - burgerwetenschap

Na het grote succesvolle CuriezeNeuzen project waarbij 20.000 burgers gedurende de maand mei 2018 stikstofdioxide hebben gemeten is burgerwetenschap een begrip geworden.

Ondertussen staat de tijd niet stil en zijn er ook in Vlaanderen al verschillende initiatieven om met goedkope sensoren fijnstof te meten. Verder bouwend op de kennis van Luftdaten uit Stuttgart kwam er in Leuven een eerste Vlaams initiatief (http://leuvenair.be/). Ondertussen volgde gelijkaardige burgerinitiatieven in Brussel, Gent, …

Ondanks dat de technologie nog niet helemaal op punt staat (de meetresultaten zijn wťl duidelijk richtinggevend), mag Mortsel niet achter mag blijven in deze prille nieuwe ontwikkeling.
Twee Mortelaars (ťťn lid van de milieuraad en zijn collega bij VMM) willen graag met ondersteuning van de Milieuraad en de stad een workshop organiseren waarop we burgers informeren en begeleiden bij het in mekaar zetten van een fijnstofsensor.
Voor het informatieve deel wilt de Vlaamse Milieumaatschappij zorgen, de burgers krijgen na voorinschrijving en tegen een kleine vergoeding de onderdelen (zie www.luchtpijp.be) die tijdens een korte workshop geassembleerd worden.
Na afloop nemen de burgers de gebouwde sensoren mee naar huis en plaatsen ze deze thuis aan de gevel. De metingen komen allemaal samen op internet en vormen zo een fijnmazig fijnstof meetnet in Mortsel.

De milieuraad omarmt dit initiatief erg graag en gaat alvast 60 bouwpakketten aanschaffen zodat in het voorjaar (streefdatum: 09/05/2019) al gestart kan worden met dit initiatief.

Inspraak- en participatietraject "Mortsel bestuift, het is aan u/nu"  -  toekomstdag

In het kader van het inspraak- en participatietraject "Mortsel bestuift” wordt op 30 maart 2019 een toekomstdag georganiseerd in de Parkschool.
Tijdens de toekomstdag wil het stadsbestuur samen met de burgers verder nadenken over het Mortsel van 2030, de grote lijnen van dit toekomstig Mortsel uitzetten en in de lijn daarvan ideeŽn omzetten in concrete acties.

In aanloop van de toekomstdag kan je vanaf 25 januari 2019 al ideeŽn voor een betere stad indienen. Dit kan via de website (https://www.mortselbestuift.be/), maar ook door eenvoudig een briefje af te geven bij het stadsloket.
Al deze ideeŽn zullen tegen de toekomstdag verwerkt worden, om als basis te dienen voor dit burgerparticipatiemoment.

Op de milieuraad van 14 februari 2019 zullen de ideeŽn uit de gezamenlijke inspiratienota van Gecoro, Milieuraad en Woonraad “IdeeŽn voor een innovatief ruimte-, milieu- en woonbeleid in Mortsel “ verwerkt worden tot projectvoorstellen voor  “Mortsel Bestuift”.

Advies Heraanleg Krijgsbaan

Zie advies milieuraad heraanleg Krijgsbaan

Meer info:

Advies lokale infiltratie hemelwater

Zie advies lokale infiltratie hemelwater

Mededelingen:

Kippenactie 2019

De kippen van, de kippenactie 2019 zullen op zaterdag 4 mei 2019 bedeeld worden. De burgers kunnen de kippen ŗ 6.75 euro/kip bestellen tot 30 maart 2019.

Infoavond asbest – 13 maart 2019 20:00u – zaal ‘t Parkske

In de aanloop van een mogelijke collectieve asbestsanering met subsidie van OVAM, wordt er alvast een infoavond georganiseerd rond asbest in de woning, .de risico’s van asbest en de sanering van asbest.

Behaag 2019

De bedeling van het plantgoed voor de behaagactie 2019 is gepland op zaterdag 7 december 2019.

Over de samenstelling van de pakketten en het gamma zal in juni 2019 een beslissing vallen.

[Werking 2019]

laatste wijziging: 06/08/19